Javna naročila

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

 

 

DOKUMENTACIJA

 

 

Izbrano za vas

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več