Lastniška struktura in organi družbe

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Lastniki Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l., so njene občine ustanoviteljice. To so: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran.

 

Organi družbe

Rižanski vodovod Koper je javno podjetje, zato ima po statutu določene tri organe družbe:

  • skupščina družbe – sestavljajo jo trije člani občin ustanoviteljic, ki imajo svoje namestnike;
  • nadzorni svet – sestavlja ga šest članov, štiri člane izvoli skupščina, dva pa sta predstavnika sveta delavcev;
  • ustanoviteljski organ – sestavljajo ga župani občin ustanoviteljic.
Lastniška struktura

Izbrano za vas

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več

Kontakti

Centrala
T: 05/66 86 000

Dežurna služba - vodarna Rižana
T: 05/66 28 300

 

 

Več