PRESS

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izbrano za vas

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več

Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja RVK so njene občine ustanoviteljice.

Več

Zavezani h kakovosti in trajnosti

Zagotavljamo proizvode in storitve, ki povečujejo kakovost življenja.

Več